Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 11/1/2017
Lượt đọc: 66

Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Số/Ký hiệu: 08/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành: 31/10/2013
Ngày có hiệu lực: 16/12/2013
Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: Thong tu 08-2013_TT-TTCP.doc
File thứ 2: Phu luc 1_Danh muc.doc
File thứ 3: Phu luc 2_Mau ban ke khai.doc
File thứ 4: Phu luc 3_ Huong dan mau ban ke khai.doc
File thứ 5: Phu luc 4_Bao cao tong hop so lieu.doc
Nội dung:
Thông tư này thay thế Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập.

Tin cùng chuyên mục

163