Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 28/3/2016
Lượt đọc: 66

Thông tư 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo

Số/Ký hiệu: 06/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành: 30/9/2013
Ngày có hiệu lực: 15/11/2013
Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: thay thế cho Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ.​
File đính kèm:
File thứ 1: Thông tư 06.2013.TTCP.doc
Nội dung:

Các biểu mẫu hướng dẫn

Tin cùng chuyên mục

163