Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 6/3/2017
Lượt đọc: 47

Nghị định 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Số/Ký hiệu: 64/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/6/2014
Ngày có hiệu lực: 15/8/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 64-nd.signed.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

163