Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 16/8/2017
Lượt đọc: 80

Thông tư 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân

Số/Ký hiệu: 06/2014/TT-TTCP
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: thay thế thông tư 07/2011/TT-TTCP ngày 28 tháng 07 năm 2011
File đính kèm:
File thứ 1: 06-2014-tt-ttcp_168201720.PDF
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

163