Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thành phốQuận 5
Trường
Đang online: 12
Hôm nay : 1,406
Hôm qua : 3,323
Tuần này :
Tuần trước : 6,709
Tháng này : 295,098
Tháng trước: 303,922
Tất cả : 2,913,273

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87