Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 6/3/2017
Lượt đọc: 93

Chỉ thị 21-CT/TW về việc Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Số/Ký hiệu: 21-CT/TW
Ngày ban hành: 21/12/2012
Ngày có hiệu lực: 21/12/2012
Người ký: Lê Hồng Anh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 21-CT_TW_163440.doc
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

163