Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 16/8/2017
Lượt đọc: 184

Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Số/Ký hiệu: 5972/CT-BGDĐT
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày có hiệu lực: 20/12/2016
Người ký: Phùng Xuân Nhạ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 5972-2016ct-bgddtthanh_tra_giao_duc_168201719.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164