Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 19/10/2016
Lượt đọc: 57

Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Số/Ký hiệu: 23/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 13/10/2016
Ngày có hiệu lực: 28/11/2016
Người ký: Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Thông tư này thay thế Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.
File đính kèm:
File thứ 1: TT23.2016.pdf
File thứ 2: TT23-2016 thay the QD41-2006.doc
File thứ 3: TT23.2016_ke hoach thanh tra_mau 01.doc
File thứ 4: TT23.2016_Ghi nho va kien nghi_mau 02.doc
File thứ 5: TT23.2016_Bao cao ket qua thanh tra_mau 04.doc
File thứ 6: TT23.2016_Ket luan thanh tra_mau 05.doc
File thứ 7: TT23.2016_Bien ban lam viec_mau 03.doc
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164