Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Quản lýBáo cáo
Kiểm tra nội bộHồ sơ
Tuyển sinh
Đang online: 4
Hôm nay : 467
Hôm qua : 1,470
Tuần này : 4,580
Tuần trước : 4,543
Tháng này : 241,190
Tháng trước: 229,397
Tất cả : 2,847,494

87