Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 16/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 1481

Mẫu A1 - Biên bản kiểm tra hồ sơ học vụ

(kèm theo công văn Số: 780/GDĐT-TrH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2018 Về việc tổ chức kiểm tra đánh giá công tác hồ sơ học vụ, thiết bị- thực hành thí nghiệm và thư viện trường học năm học 2017 - 2018

Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/kiem-tra-ho-so-hoc-vu-thiet-bi-va-thu-vien-nam-hoc-2017-2018-c41000-59628.aspx

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86