Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 13/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 1874

Các Biểu mẫu Đánh giá - Xếp loại - Thi đua năm 2018

Trường THPT Trần Hữu Trang đề nghị công chức, viên chức (bao gồm Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên diện hưởng lương ngân sách nhà nước - 42 người), nhân viên diện hợp đồng trường (- 07 người) có tên trong danh sách đính kèm tải các tập tin biểu mẫu về máy tính, sau đó điền đầy đủ nội dung trong Biểu mẫu để chuẩn bị cho các buổi họp đánh giá thi đua, đánh giá phân loại công chức, viên chức, nhân viên và đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên, Nhân viên theo Chuẩn nghề nghiệp, dự kiến tổ chức vào ngày 14 giờ ngày Thứ Bảy, 19/5/2018,


* Đính kèm 10 tập tin gồm các file biểu mẫu và danh sách CBCCVC phải thực hiện các biểu mẫu theo quy định.


 

  1. File Excel hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu
    (tên file Thongtin_gui_CBCCVC_2018.xlsx)
  2. Các file biểu mẫu: 09 file
Nguồn tin: Hiệu trưởng Võ Thiện Cang

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88