Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 22/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 411

Mẫu Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018

(dành cho MN-TH-THCS)

Tác giả: Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/van-ban/huong-dan-nhiem-vu-cong-nghe-thong-tin-nam-hoc-2017-2018-vbct41576-58507.aspx

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87