Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 17/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 303

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018)

(Kèm theo công văn số 100/KH-CĐGD ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Công Đoàn Giáo Dục)

Tác giả: Ban Tuyên giáo TW - Ban Thi đua, khen thưởng TW
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/van-ban/ve-viec-tuyen-truyen-ky-niem-70-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ra-loi-keu-goi-th-vbct41017-60061.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86