Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 20/6/2017, 0:0
Lượt đọc: 298

Đề cương gợi ý một số nội dung chính trong 12 chủ đề thi viết tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt nam

(theo kế hoạch số 146/KH-CĐGD ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục về cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ”

Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/van-ban/ke-hoach-tham-gia-cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-vbct41017-57825.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87