Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 13/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 278

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3

I. Chủ đề: Yêu thương và chia sẻ

II. Các khẩu hiệu tuyên tuyền:

    + Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3

    + Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

   Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc.

    + Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

    + Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên.

III. Quyết định

     Quyết định số 2589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

87