Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 16/3/2018
Lượt đọc: 35

Công văn 836/GDĐT-TC V/v Hướng dẫn cập nhật và điều chỉnh thông tin trên phần mềm Quản lý hồ sơ điện tử của Sở Nội vụ

Số/Ký hiệu: 836/GDĐT-TC
Ngày ban hành: 15/3/2018
Ngày có hiệu lực: 15/3/2018
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 836-2018-gddt-tc-huong_dan_cap_nhat_dieu_chinh_thong_tin_tren_phan_men_so_noi_vu_163201819.docx
File thứ 2: 836-2018-gddt-tc-phu_luc_1_163201819.docx
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87