Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 30/5/2018
Lượt đọc: 62

Văn bản 1790/GDĐT-CTTT Về tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020.

Số/Ký hiệu: 1790/GDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 30/5/2018
Ngày có hiệu lực: 30/5/2018
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1790-2018-gddt-cttt-tangcuongnanglucphongchongmatuyden2020_305201817.doc
Nội dung:

Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT Về Quyết định phê duyệt Đề án “tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”

Tài liệu online    xem

Tin cùng chuyên mục

87