Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 22/6/2018
Lượt đọc: 403

Văn bản 1452/GDĐT-TC Hướng dẫn triển khai việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Số/Ký hiệu: 1452/GDĐT-TC
Ngày ban hành: 15/5/2015
Ngày có hiệu lực: 15/5/2015
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1452-2015-gddt-tc-huong_dan_trien_khai_kns_va_gd_ngoai_gio_chinh_khoa_226201816.doc
Nội dung:

1. Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

2. Công văn số 463/BGDĐT-GDTX ngày 28/1/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX

Tin cùng chuyên mục

86