Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 15/8/2018
Lượt đọc: 219

Công văn 2764/GDĐT-TC về Hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và CBQLGD

Số/Ký hiệu: 2764/GDĐT-TC
Ngày ban hành: 14/8/2018
Ngày có hiệu lực: 14/8/2018
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 2764-2018-gddt-tc-huong_dan_cong_tac_boi_duong_thuong_xuyen_nam_hoc_20182019_158201811.doc
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87