Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 17/5/2018
Lượt đọc: 168

Hướng dẫn số 251/HD-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2014 về Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Số/Ký hiệu: 251/HD-TLĐ
Ngày ban hành: 2/3/2017
Ngày có hiệu lực: 2/3/2017
Người ký: Bùi Văn Cường
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 251-hd-tld_huong_dan_sua_doi_bo_sung_238-hd-tld_175201817.pdf
Nội dung:

Ngày 02 tháng 3, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 251/HD-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2014 về Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Theo đó, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo Điều 41, 42 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

Hướng dẫn 238/HD-TLĐ Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

87