Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 27/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 331

Nghiên cứu các loại hình kiến thức và kỹ năng cần có để quản lý hiệu quả hoạt động nghiên cứu và đổi mới

Tác giả: Alan Pettigrew, Molly Lee, Lynn Meek, và Fabiana Barros de Barros _ người dịch: Phạm Thị Ly

Tác giả: Tác giả: Alan Pettigrew, Molly Lee, Lynn Meek, và Fabiana Barros de Barros _ người dịch: Phạm Thị Ly
Nguồn tin: http://cheer.edu.vn/vn/

Tin cùng chuyên mục

164