Chủ nhật, 24/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 927

Tài liệu Tập huấn "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai - Safety for everyone"

dành cho Trung học cơ sở

* Theo Kế hoạch số 407/KH-BGDĐT ngày 20/06/2017: Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2017-2018
Tác giả: Honda Việt Nam
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/cung-cap-thong-tin-giao-vien-chu-nhiem-tham-gia-tap-huan-an-toan-giao-thong-thc-c41000-58520.aspx

Tin cùng chuyên mục

88