Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 24/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 954

Tài liệu Tập huấn "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai - Safety for everyone"

dành cho Trung học cơ sở

* Theo Kế hoạch số 407/KH-BGDĐT ngày 20/06/2017: Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2017-2018
Tác giả: Honda Việt Nam
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/cung-cap-thong-tin-giao-vien-chu-nhiem-tham-gia-tap-huan-an-toan-giao-thong-thc-c41000-58520.aspx

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87