Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 25/7/2017, 0:0
Lượt đọc: 1109

Tài liệu tập huấn online giới và bình đẳng giới

Trong khuôn khổ Dự án “Sáng kiến về bình đẳng giới và giáo dục trẻ em gái ở Việt Nam: Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ vì một xã hội bình đẳng hơn” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) giai đoạn 2015-2017, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến thí điểm cho CBQL, giáo viên các trường THCS, trường THPT của 3 Sở GD&ĐT: Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Tp. Hồ Chí Minh về "Nhận thức và đáp ứng giới trong hoạt động giảng dạy". Nội dung của khóa học bao gồm 3 Module với với 11 bài học.

(Click vào tên bài giảng để xem nội dung)

 

1. Tổng quan về giới 

1.1 Kiến thức cơ bản về Giới

1.2 Khung pháp lý về bình đẳng giới

1.3 Các vấn đề về giới trong giáo dục

2. Đáp ứng giới trong giáo dục học sinh

2.1 Một số vấn đề chung về đáp ứng giới trong giáo dục học sinh THCS, THPT

2.2 Thúc đẩy sự tham gia của học sinh nữ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM)

2.3 Lồng ghép giới trong giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu/giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bảo tồn đa dạng sinh học

2.4 Lồng ghép giới trong giáo dục sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và phòng tránh HIV/AIDS

2.5 Bạo lực học đường trên cơ sở giới

3. Đáp ứng giới trong quản lý trường học 

3.1 Đo lường sự thân thiện về giới trong trường học

3.2 Lồng ghép giới trong quản lý giáo dục của nhà trường

3.3 Một số hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong nhà trường, kết hợp giữa nhà trường và gia đình, cộng đồng

 

Trong đó,

* Module 1

Bao gồm những kiến thức cơ bản về giới bao gồm các thuật ngữ /khái niệm về giới, bình đẳng giới, khuôn mẫu giới và định kiến giới; Module này không chỉ cung cấp một bức tranh tổng quát về những thành tựu và thách thức để đạt được công bằng giới trong giáo dục trên thế giới và Việt Nam mà còn chỉ ra được những dẫn chứng về khuôn mẫu, định kiến giới còn tồn tại trong SGK của một số nước trên thế giới và của một số môn học, cấp học ở Việt Nam, đồng thời bài học cũng  đưa ra cách thức lồng ghép giới vào SGK các môn học trong nhà trường thông qua hướng dẫn sử dụng Bộ công cụ phân tích giới trong SGK và những lưu ý khác.

* Module 2

Tập trung nghiên cứu vào Một số vấn đề chung về giáo dục bình đẳng Giới cho HS, đặc biệt là thúc đẩy sự tham gia của HS nữ  trong các môn học thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM); vấn đề Bạo lực học đường trên cơ sở giới; cũng như việc Lồng ghép giới trong giáo dục sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và phòng tránh HIV/AIDS và Lồng ghép giới trong giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bảo tồn đa dạng sinh học.

* Module 3

Được thiết kế dành riêng cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, nhằm giúp đội ngũ CBQL này: Tìm hiểu về những đặc điểm cơ bản của trường học thân thiện về giới cũng như một số công cụ có thể đo lường mức độ thân thiện về giới trong trường học. Trên cơ sở đó, có thể vận dụng bộ công cụ này vào việc đánh giá sự thân thiện về giới của mỗi trường học; đồng thời có được một số công cụ và cách thức đáp ứng giới trong quản lý trường học; Xác định được tầm quan trọng của việc thực hiện các hoạt động thúc đẩy BĐG với sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình, cộng đồng, đồng thời cung cấp 1 số gợi ý hữu ích trong việc thiết kế, tổ chức các hoạt động đa dạng về chủ đề BĐG, huy động được sự tham gia tích cực của gia đình và cộng đồng, tạo ra một sự chuyển biến trong thúc đẩy tạo dựng môi trường thân thiện và BĐG trong nhà trường.

Cục Nhà giáo và CBQLGD xin giới thiệu toàn bộ nội dung khóa học trên  tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS và THPT trên toàn quốc.

Địa chỉ sử dụng tài liệu: http://tailieu.nhagiao.edu.vn/

Tác giả: Cục nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87