Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 8/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 938

TestMixer 2.0_Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm

- TestMixer là phần mềm dùng để tạo và trộn đề trực tiếp từ một đề thi gốc thành nhiều mã đề khác tương đương.

- TestMixer không phải là phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi vì vậy sẽ không có chức năng sinh đề ngân hàng câu hỏi có sẳn theo ma trận kiến thức (Test Blueprint). TestMixer chỉ hỗ trợ Giáo viên trong việc trộn một đề thi có sẵn trên file word.

- TestMixer cho phép người dùng import danh sách câu hỏi từ Doc File, sau đó phần mềm sẽ tự động sinh ra các mã đề thi với số lượng câu hỏi, số lượng đề thi… do người dùng tự chọn.

Link tải TestMixer

+ TestMixer 2.0
Tác giả: Công ty Công nghệ ATEC Việt Nam

87