Chủ nhật, 5/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 537

Phần mềm GeoGebra

GeoGebra là một phần mềm hình học động hỗ trợ giảng dạy trong trường học. Tác giả Markus Hohenwarter khởi động dự án từ năm 2001 tại trường đại học Salzburg và hiện đang tiếp tục phát triển tại trường đại học Florida Atlantic. GeoGebra được viết trên Java và vì thế là phần mềm đa nền.

Geogebra có thể vẽ tất cả các hình trong toán học như đường thẳng, hình tròn, hình tam giác, hình vuông, ngũ giác, lục giác… và các hình đồ thị cho đại số như parabol, hypebol, hỗ trợ vẽ nhiều hàm số trên cùng một trục tung và trục hoành để thuận tiện hơn cho việc học tập.

Những tính năng chính của Geogebra:
- Vẽ mô phỏng đồ thị toán học về đại số, hình học, bảng tính
- Hỗ trợ nhiều hình vẽ trong toán học
- Thực hiện nhanh và chính xác
- Sử dụng dễ dàng và thông dụng cho việc học tập

---

  1. Graphing Calculator download online

  2. Geometry download online

  3. GeoGebra Classic 6 download online

  4. GeoGebra 3D Graphing Calculator online

Tác giả: Markus Hohenwarter
Nguồn tin: https://www.geogebra.org/

163