Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 16/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 891

Articulate Storyline _ Phần mềm soạn thảo e-learning

Với giao diện quen thuộc và sử dụng dễ dàng rất giống với MS PowerPoint, Articulate Storyline là công cụ đắc lực giúp chúng ta  có được những bài giảng thật tuyệt vời.

  • Tự do thiết kế sáng tạo
  • Tích hợp âm thanh, hình ảnh, video…  vào bài giảng
  • Tạo các loại câu hỏi dễ dàng, phong phú
  • Đóng gói, copy, upload thuận tiện
  • Kết hợp với 1 chuẩn nền Platform để tạo ra lớp học trực tuyến E-learning
    giúp bạn quản lý, theo dõi và đánh giá quá trình học của học viên.

++++

link 

Articulate Storyline 2

Nguồn tin: https://articulate.com/

164