Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 15/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 5283

Dạy và học tương tác với ActivInspire 2.13 (tháng 07/2018)

cập nhật ActivDriver 5.17.13 - Release Notes 19/12/2017 và ActivInspire 2.13.67172 - Release Notes 23/7/2018

        ActivInspire là nền tảng cho bất kỳ hoạt động học tập nào của thế kỷ 21. Được thiết kế để sử dụng trong lớp học, ActivInspire cho phép giáo viên giảng bài trên bảng trắng tương tác.

         Soạn bài giảng mới có nhiều hoạt động phong phú, hữu ích, và hỗ trợ các nhiệm vụ Đánh Giá Học Tập với học viên, các nhóm và toàn thể lớp học.

         Với sự lựa chọn các giao diện phù hợp với lứa tuổi, ActivInspire mang lại cho giáo viên khả năng tiếp cận nhiều hoạt động giảng dạy, công cụ, hình ảnh, âm thanh và mẫu, với cả một thế giới các tài nguyên bổ sung có trên Promethean Planet.

 

***** 

I. Để sử dụng phần mềm ActivInspire for Windows

      **. Click vào đường link (mục 1, 2, 3) để download.

      **. Lần lượt thực hiện các bước cài đặt:

             + Cài đặt Software + nhập mã kích hoạt phần mềm (mục 1a hoặc 1b)

             + Cài đặt tài nguyên chia sẻ (mục 2)

             + Cài đặt Công cụ nhận dạng chữ viết tay (mục 3)

1. Software ActivInspire:

        a. UK English 2.13.67172   Release Date 23/07/2018 download

        b. US English 2.13.67172   Release Date 23/07/2018 download

        c. Tiếng Việt 2.13.67172   Release Date 23/07/2018 download

 

      + Mã kích hoạt phần mềm:

             (dãy số gồm 20 chữ số được dán góc dưới bên phải của ActivBoard)

2. Tài nguyên chia sẻ: lần lượt cài đặt các file tài nguyên

      ++. ActivInspire_main_res_v1.1_ENU:  download

      ++. Resource packs VN:  download

      ++. Hướng dẫn cài đặt Resources:  download

3. Công cụ nhận dạng chữ viết tay     download

*****

II. ActivDriver v.5: 

   a. ActivDriver v.5.17.13   Release Notes 19/12/2017

      ++. For Windows 32bit  download

            ActivDriver v.5.17.13x86.msi  download

      ++. For Windows 64bit  download

      ActivDriver v.5.17.13x64.msi  download

         ++. Chức năng:  download

*****

III. Applications_v1.0.16_final: 

      ++. For Windows   download

*****

IV. Fix lỗi:

       1. Fix lỗi khi cài đặt lại ActivInspire 1.8 (tiếng Việt) không được:

             + Giải nén bằng WinRAR, mở file "Huong dan" để  thực hiện cài đặt lại.  download

*****

V. Phần mềm hỗ trợ

***** 

VI. Thành viên

Đăng ký thành viên của trang http://www.prometheanplanet.com để nhận và chia sẻ bài giảng với đồng nghiệp.

******

Tác giả: Đặng Hữu Hoàng
Nguồn tin: https://prometheanworld.com/

163