Thứ bảy, 6/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 3612

Chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

Tác giả: sưu tầm: web Tuyên giáo An Giang
Nguồn tin: http://tuyengiaoangiang.vn/index.php/lam-theo-guong-bac/5293-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2018-

163