Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 29/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 604

Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tại Khu sinh thái Giáo dục Về Quê

Một số hình ảnh hoạt động trong một ngày trải nghiệm (28/10/2018) của Đoàn viên, thanh niên trường THPT Trần Hữu Trang

Tập hợp theo từng đội

Tát mương bắt cá

Tìm hiểu về các công cụ nông - lâm - ngư - nghiệp

Và tham gia một số trò chơi vận động trường...

Tắm hồ bơi

Dùng cơm trưa

Làm đá chanh, thưởng thức khoai mì hấp

Tác giả: Trường THPT Trần Hữu Trang

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87