Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 31/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 646

Các cây hoa độc không nên trồng trong khuôn viên trường học

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đề nghị các trường học rà soát, chặt bỏ và không trồng các loại cây, hoa chứa hợp chất gây độc trong khuôn viên trường.

 

I. Nhóm cây chứa chất Alcaloid độc:

    1. Cây Lá Ngón - Gelsemium Elegans

    

    2. Cây Cà Độc Dược - Datura Alba Lour

    

II. Nhóm cây chứa chất Glycosid (ảnh hưởng đến tim):

    1. Cây Trúc Đào - Nerium Oleander L

    

    2. Cây Thông Thiên - Thvetia Peruviana (Pers.) K. Schum

    

    3. Cây Đai vàng -  Allamanda Cathartica L

    

    4. Cây Bông Tai - Asclepias Curussavica L

    

III. Nhóm cây chứa chất Protein độc (chất Toxalbumin):

    1. Cây Thầu Dầu - Ricinus Communis L

    

    2. Cây Ngô đồng - Jatropha Podagrica

     

Tác giả: Sưu tầm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87