Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 5/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 427

Hình ảnh hoạt động của chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ trường THPT Trần Hữu Trang năm 2018

chủ đề: "TRẢI NGHIỆM VÀ TRƯỞNG THÀNH"

1. Hoạt động: Chăm sóc mảng xanh trường học              xem ảnh

2. Hoạt động: Viếng thăm di tích lịch sử cấp quốc gia      xem ảnh

3. Hoạt động: Viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè      xem ảnh

4. Hoạt động: Làm đường giao thông nông thôn              xem ảnh

5. Hoạt động: Trò chơi vận động                                       xem ảnh

6. Hoạt động: Thăm, tặng quà gia đình chính sách           xem ảnh

7. Hoạt động: Trải nghiệm một ngày làm nông dân           xem ảnh

 

Nguồn tin: Zalo Bùi Trương Vệ

164