Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 7/2/2017, 0:0
Lượt đọc: 1325

Trường THPT Trần Hữu Trang (Q.5, TP.HCM): Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học

Năm học 2012-2013 Trường THPT Trần Hữu Trang đạt được kết quả:
- Tỉ lệ tốt nghiệp THPT là: 99,1%, cao hơn tỉ lệ tốt nghiệp của thành phố.
- Tỉ lệ HS tốt nghiệp lớp 9: 100%  tỉ lệ HS thi đậu vào lớp 10 trường công lập là: 86,5%.
- Tỉ lệ HS lên lớp thẳng: 96,4%.
- Trường có 3 HS đạt giải 3 HS THPT giỏi môn lịch sử cấp thành phố.
So với năm học trước, kết quả năm học 2012-2013 tỉ lệ HS khá giỏi tăng. Tỉ lệ HS đạt trung bình và yếu giảm. Tỉ lệ HS học khá giỏi khối cấp 2 và 3 là: 62%, tỉ lệ HS hạnh kiểm tốt khá khối cấp 2 và 3 là 93%.
Xếp học lực cả năm 2012-2013:
Khối cấp 3: Tổng số 877 HS, giỏi 57 HS (tỉ lệ 6,5%), khá 387 HS (tỉ lệ 44,1%), trung bình 400 HS (tỉ lệ 45,6%), yếu 33 HS (tỉ lệ 3,8%).
Khối cấp 2: Tổng số 171 HS, giỏi 30 HS (tỉ lệ 17,5%), khá 77 HS (tỉ lệ 45%), trung bình 58 HS (tỉ lệ 33,9%), yếu 6 HS (tỉ lệ 3,5%).
Có được thành tích này nhờ Ban giám hiệu nhà trường và tập thể GV tích cực nâng cao chất lượng dạy và học; bồi dưỡng kiến thức tin học giúp GV nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS. Ban giám hiệu và GV cốt cán tham gia lớp học về ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục.
Ban giám hiệu, tổ nhóm chuyên môn tăng cường dự giờ thăm lớp, khảo sát trình độ HS, đẩy  mạnh việc đổi mới phương pháp lấy HS làm trung tâm theo hướng tích cực hoạt động của HS, quan tâm hướng dẫn HS phương pháp tự học, chủ động sáng tạo. Tạo điều kiện cho GV tham gia các lớp học do Sở GD-ĐT tổ chức để nâng cao trình độ - hỗ trợ kinh phí cho 2 GV true tham gia lớp thiết kế bài giảng trực tuyến E-Learning. Tạo điều kiện cho GV tham gia hội thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” - tham gia được 12 bài dự thi - giúp GV nâng cao hiệu quả giảng dạy…

Nguồn tin: http://www.giaoduc.edu.vn/truong-thpt-tran-huu-trang-q5-tphcm-chu-trong-nang-cao-chat-luong-day-va-hoc.htm

Tin cùng chuyên mục

87