Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 14/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 200

Học sinh trường THPT Trần Hữu Trang tham gia cuộc thi "Cùng non sông cất cánh" cấp Thành phố

Ngày 13 tháng 10 năm 2019

  Một vài hình ảnh đội thi của trường THPT Trần Hữu Trang tham gia cuộc thi "Cùng non sông cất cánh" năm 2019 tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vào sáng ngày 13 tháng 10 năm 2019. Tham gia cuộc thi, các em được giao lưu, học hỏi, bổ sung thêm nhiều kiến thức ở mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88