Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 24/5/2021, 16:21
Lượt đọc: 161

Lịch công tác tuần 35 - từ 24/05/2021 đến 30/05/2021

 

Tuần 35 - Học kỳ II

 

Thứ - Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

24/05/2021

-

Thứ Ba

25/05/2021

- 8h: dự họp hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh 10: phòng họp 2 trường Trần Đại Nghĩa: T.Cang, T.Anh Vũ

- 13h30: dự họp lãnh đạo điểm thi tuyển sinh 10: phòng họp 1 trường Trần Đại Nghĩa: C.Hạnh

- 14h: dự họp về công tác coi thi tuyển sinh 10: trường THCS Vân Đồn: T.Cang 

Thứ Tư

26/05/2021

- 9h10: dự Hội nghị cán bộ chủ chốt ngành GD&ĐT: HT 2.1 SGD: T.Cang, C.Hạnh, T.Anh Vũ

-

Thứ Năm

27/05/2021

 

Thứ Sáu

28/05/2021

Thứ Bảy

29/05/2021

 Chủ Nhật

30/05/2021

-

 

87