Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 27/11/2017
Lượt đọc: 51

Văn bản 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Số/Ký hiệu: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 28/12/2012
Ngày có hiệu lực: 28/12/2012
Người ký: Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục Ngô Thành Hưng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 8987-2012bgddt-ktkdclgd_2711201714.doc
Nội dung:

86