Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 21/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 354

Intel Teach Elements: Khóa học về dạy học dự án

Phiên bản tiếng Việt

Bài học

 

Trên trình duyệt web, mở Tab mới, copy https://educate.intel.com/download/vn/elements/pba/content.htm vào thanh địa chỉ tab mới

Tác giả: Intel Education

Tin cùng chuyên mục

164