Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 28/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 275

Lễ kết nạp Đoàn viên mới - Hành trình về nguồn - Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm

Tại chiến khu Minh Đạm - ngày 27 tháng 10 năm 2019

Một vài hình ảnh của chuyến đi:

Tin cùng chuyên mục

164