Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 1/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 94

Happy Birthday in October

Chúc mừng quý Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 10

 

Ngày 09/10: Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh - giáo viên Tiếng Anh

Ngày 17/10: Cô Trần Phong Nhiên Hạnh - Phó Hiệu trưởng

Ngày 24/10: Cô Đặng Hoàng Thủy Tiên - giáo viên Vật lý

  Ngày 27/10: Thầy Tất Vệ Tâm - giáo viên Toán

        

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88