Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 1/6/2022, 12:18
Lượt đọc: 27

Happy Birthday in June

Chúc mừng quý Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 06

 

Ngày 04/06: Thầy Chử Văn Hoằng giáo viên Lịch sử

Ngày 05/06: Cô Hồ Thị Hoa - giáo viên Lịch sử

  Ngày 12/06: Cô Bùi Thị Mai - nhân viên

  Ngày 14/06: Thầy Phạm Châu Tuấn - giáo viên Thể dục

Ngày 22/06: Cô Lê Thanh Thủy - nhân viên

  Ngày 28/06: Thầy Phan Quốc Cường - giáo viên Thể dục

        

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

86