Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 31/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 599

Happy birthday in June

Chúc mừng Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 6.

 

Thầy Chữ Văn Hoằng _ giáo viên Lịch Sử

Cô Võ Thị Phương Anh_ giáo viên Anh văn;

Thầy Lê Minh Thế_ giáo viên Công nghệ

Thầy Phạm Châu Tuấn_ giáo viên Thể dục

Cô Lê Thanh Thủy_ nhân viên

Cô Bùi Thị Mai_ nhân viên

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

Tác giả: Chủ tịch Công đoàn Đoàn Vĩnh Tuân
Nguồn tin: Chủ tịch Công đoàn Đoàn Vĩnh Tuân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164