Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ bảy, 1/1/2022, 17:45
Lượt đọc: 17

Happy Birthday in January

Chúc mừng Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 01

  Ngày 31/1: Thầy Nguyễn Đỗ Nhất Sinh - giáo viên Vật Lý

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87