Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 1/2/2022, 18:1
Lượt đọc: 26

Happy Birthday in February

Chúc mừng Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 02

Ngày 1/2: Thầy Nguyễn Thành Đạt giáo viên Hoá học

  Ngày 3/2: Cô Hồ Thị Hảo giáo viên Ngữ văn

Ngày 9/2: Cô Trịnh Thị Hoàng An giáo viên Sinh học

Ngày 13/2: Cô Nguyễn Thị Hà Giang giáo viên Ngữ văn

  Ngày 17/2: Cô Trần Thị Thảo Ly - giáo viên Toán

Ngày 27/2: Cô Trần Thị Yến Ngọc giáo viên GDCD

Ngày 28/2: Cô Võ Thị Phương giáo viên Hoá học

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87