Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 5/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 436

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ tham gia trò chơi vân động tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

Chương trình "Vì người bạn ngoại thành 2018"

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ sinh họat tập thể và tham gia trò chơi vận động

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ tham gia trò chơi vận động dưới nước

Ảnh: BÙI TRƯƠNG VỆ

Nguồn tin: Zalo Bùi trương Vệ

Tin cùng chuyên mục

164