Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 27/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 1133

Lớp học nghịch đảo _ Mô hình dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Đi đến trường, lắng nghe thầy cô giảng bài rồi trở về nhà làm bài tập… Hàng thế kỷ nay đó là cách học của học sinh. Thế nhưng hiện nay có một mô hình giảng dạy mới đang thay đổi lớp học truyền thống. 
Theo mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom), học sinh xem các bài giảng ở nhà qua mạng. Giờ học ở lớp sẽ dành cho các hoạt động hợp tác giúp củng cố thêm các khái niệm đã tìm hiểu.

Tác giả: Nguyễn Văn Lợi _ khoa Sư Phạm, đại học Cần Thơ
Nguồn tin: http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-5584/baibao-2322/doi-ctu.jvn.2014.274.html

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87