Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ bảy, 5/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 78

Nhà trường thực hiện tổng vệ sinh diệt khuẩn phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

Một số hình ảnh của buổi tổng vệ sinh, xịt khử khuẩn phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 do Tổ văn phòng, Ban Quản lý học sinh, nhân viên vệ sinh và BCH Chi đoàn học sinh thực hiện:

Tin cùng chuyên mục

86