Nội dung thông tin hiện tại của website trường THPT Trần Hữu Trang đã đáp ứng được nhu cầu trao đổi, nghiên cứu, tham khảo của Thầy (cô)?



 

TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG 

 Địa chỉ: 276 Trần Hưng Đạo B_ Phường 11_Quận 5 

 Email: c3tranhuutrang.tphcm@moet.edu.vn

 Điện thoại: (+84) 028 38 552 727