Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 28/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 304

Truyền thông "Chiến dịch tiêm vắcxin Sởi - Rubella"

    Ngày 13 tháng 10 năm 2014 trường Trần Hữu Trang đã thực hiện chương trình truyền thông "Chiến dịch tiêm vacxin sởi - Rubella" của Bộ Y tế do bác sĩ Nguyễn Anh Sáng trình bày.


     Chương trình đã được sự chăm chú theo dõi của các bạn học sinh.
   Các bạn học sinh được nghe những lợi ích của việc tiêm phòng cũng như những nguy hiểm nếu không tiêm phòng 2 bệnh này.


    Sự chăm chú theo dõi cũng như nhiệt tình trao đổi cũng khiến bác sĩ Anh Sáng rất phấn khích, bác sĩ nhiệt tình trao đổi với các bạn.
   Buổi truyền thông đã kết thúc tốt đẹp và mang lại những kiến thức hết sức bổ ích cho các bạn học sinh.

Tác giả: Nguyễn Hồ Anh Vũ

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86