Thứ năm, 12/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 368

Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2018-2019

(theo công văn số 1178/GDĐT-VP về Công khai Bảng Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2018-2019)

Thông báo số 1253/GDĐT- KHTCngày 19 tháng 4 năm 2018 Bổ sung thông tin trên Bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2018-2019

Thông báo số 1457/GDĐT- VP ngày 08 tháng 5 năm 2018 Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 thường năm học 2018-2019 của trường THPT Mạc Đỉnh Chi

Tác giả: Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: http://ttthongtin.hcm.edu.vn/tin-tuc/he-thong-truong-lop-tuyen-sinh-trung-hoc-nam-hoc-2018-2019-c41153-59865.aspx

88