Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 12/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 397

Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2018-2019

(theo công văn số 1178/GDĐT-VP về Công khai Bảng Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2018-2019)

Thông báo số 1253/GDĐT- KHTCngày 19 tháng 4 năm 2018 Bổ sung thông tin trên Bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2018-2019

Thông báo số 1457/GDĐT- VP ngày 08 tháng 5 năm 2018 Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 thường năm học 2018-2019 của trường THPT Mạc Đỉnh Chi

Tác giả: Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: http://ttthongtin.hcm.edu.vn/tin-tuc/he-thong-truong-lop-tuyen-sinh-trung-hoc-nam-hoc-2018-2019-c41153-59865.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87