Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 9/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 1140

Khung Phân phối chương trình Toán THCS và THPT năm học 2009-2010

Công văn số 7608 /BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2009 v/v Khung PP chương trình THCS, THPT năm học 2009-2010

Tác giả: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

86