Tập thể CB-GV-NV trường THPT Trần Hữu Trang


Khai giảng năm học 2015-2016


Đại hội Cha mẹ học sinh 2015-2016


Hội khỏe phù đổng cấp trường 2015-2016 _ Khối THCS


Lễ Khai giảng năm học 2016 - 2017


Học sinh khối 10 năm học 2016-2017


Đại hội Cha mẹ Học sinh năm học 2016-2017


Đại hội Chi bộ trường THPT Trần Hữu Trang_nhiệm kỳ 2017 - 2020


Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018


Tập huấn sử dụng bình chữa cháy cho học sinh năm học 2017-2018


Lễ Kết nạp Đảng viên mới - 18/08/2018


Khu sinh thái giáo dục Về Quê


86